Der indkaldes til deltagermøde den 21.03.2024 kl. 14.00 i Marselisborg Centrets Oplysningskreds.
Mødet afholdes Marselisborg Centret, Evald Krogs Gade 9, 8000 Aarhus C.

Her kan vælges én repræsentant, der kan træde ind i vores bestyrelse som deltager repræsentant. Deltager repræsentanten vælges for 1 år, og udtræder af bestyrelsen ved generalforsamlingen året efter.

Med venlig hilsen
Pbv.

Lene Kjellerup
skoleleder