Velkommen hos Marselisborg Centrets Oplysningskreds

Vi byder velkommen til såvel nye som tidligere kursister, der pga. helbredsproblemer ikke kan deltage på almindelige hold, som har lyst til og brug for inspiration og hjælp til et sundere liv i hverdagen.

Dvs. at der til varmtvandsundervisningen, whiplash kursus og fysiopilates, er max 7 deltagere til en underviser. Dog er nogle af vore hold i vand tilrettelagt således, at der er 2 undervisere til 14 deltagere.

Oplysning og tilmelding:
kontakt Lene Kjellerup, skoleleder på:
tlf. 29 21 80 92 mandag – onsdag ml. 11.00 g 13.00.
mail: info@marselisborgcentretsoplysningskreds.dk

Sæsonen er bindende og tilbagebetaling af deltagergebyret vil ikke finde sted.

Marselisborg Centrets Oplysningskreds er medlem af:
Dansk Oplysningsforbund, DOF (uafhængig af partipolitik) Folkeoplysningssamvirket, Aarhus, FOS


Vi samarbejder med:

MarselisborgCentret
frivillige organisationer på MarselisborgCentret
Favrskov Aftenskole