Walk & Talk

Walk & Talk

Walk & Talk.

Formålet med dette tilbud er, at vi gerne vil være med til at forebygge de negative konsekvenser af CORONA så som ensomhed, angst, utryghed, depression, mistrivsel isolation m.v.

Walk & Talk kan være en tur i parken på MarselisborgCentret, med fortælling og snak om fremtidens brug af SPARK.

Det kan også være en gåtur i vores naboskov Havreballeskoven med afstikkere til cykelbanen, stadion, Århus fremad. Her er der mulighed for snakke om fremtiden for hele dette område.

Tivoli og dens muligheder og ønsker for fremtiden.

Hvis vi er godt gående vil der være et oplagt besøgssted nemlig Marselisborg Slot og Mindeparken.

Vi kan også lave et andet mødested, f.eks. Aarhus Ø, men det afhænger af deltagernes ønsker og aftales fra gang til gang. 

Jeres guide Peter Jørgensen forbereder nogle facts om de enkelte steder, men som vi skriver, det er Walk & Talk, altså ikke enetale.

Vi forestiller os, at der sluttes af med en kop kaffe.

De forskellige ruter vælges alt efter fysisk formåen. Du er også velkommen, hvis du bruger rollator el. kørestol.

Mødested: Marselisborg Centret, P.P. Ørums Gade 11, byg. 8, Aarhus C.
eller hvad der aftaler fra gang til gang.

Møde gange: 10 gange a' 2 lektioner hvilket svarer til 1½ time pr gang.

Pris:             kr. 100,00

Start:           15. marts 2021

Tidspunkt:  kl. 10.00 til 111.30

Tilmelding:mandag til onsdag kl. 11.00 – 1300 på tlf. 29218092
eller på mail: mail@mcok.dk

Max. Antal deltagere er 7 personer. Vi holder afstand.

Arr. Marselisborg Centrets Oplysningskreds.

dof