Beretningen generalforsamlingen den 30.04.2020

Beretning generalforsamling for året 2019 afholdt den30.04.2020 på MarselisborgCentre

Jan Johansen valgtes til dirigent. Jan startede med at konstatere, at generalforsamlingen afholdes efter den i vedtægterne nævnte sidste dato, for afholdelse af generalforsamling. Jan spurgte de tilstedeværende om de kunne godkende, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, på trods af, at mødet afholdtes efter den 31.03. De tilstedeværende godkendte dette énstemmigt og generalforsamlingen fortsatte.

Vi har i 2019 haft det der svarer til 50 lektioner om ugen, holdene er lagt sammen 2 og 2, så vi kan have så mange kursister i vandet som muligt.

I 2019 forsøgte vi at få et lungekor i gang samt et MediYoga hold, men af forskellige årsager, lykkedes det ikke at få disse startet op.

Vi har en god og stabil underviserskare, som er god til at byde ind, hvis en anden underviser bliver forhindret. Vi har afholdt vores årlige deltagermøde, hvor der var en stor tilslutning, god debat og erfaringsudveksling. Dette møde sluttedes som vanlig af med noget godt at spise. Derudover er der en livlig korrespondance i undervisernes interne lukkede gruppe.

I årets løb af har vi deltaget i diverse møder i Dansk Oplysningsforbund, bl.a. skoleledernetværksmøder, bestyrelsesnetværksmøder, årsmøde, landsstyrelsesmøde, møde ml. skoler i Reg. Midt og Syd. Endelig har vi afholdt et møde i samarbejde med Favrskov Aftenskole omkring bestyrelses arbejde.

I 2019 har vi afholdt 3 debatarrangementer bl.a. et i forbindelse med Hjerneugen, hvor vi fik overlæge Troels W. Kjær til at holde oplæg om ”træn din hjerne og bliv knivskarp”, I september havde vi René Oehlenschlæger om ”Kom godt i gang med Vijle”. Endvidere har vi haft Anette Sams til at holde oplæg om "Sandheden om Sukker".

MCOK samarbejder med MC omkring de 17 verdensmål, hvor vi er med i en lille gruppe, som prøver at implementere de verdensmål, der er relevante for MC., bl.a. affaldssortering. Endvidere er vi med i en planlægningsgruppe omkring SPARK projektet. Vi er begyndt at planlægge deltagelse i verdenskonfererencen på Rehabilteringsområdet i 2020.

Herudover deltager vi leder og klyngemøder, hvor alle aktører på MC inviteres.

Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder.

Birte Mølgaard / Lene Kjellerup

 formand  og skoleleder

 

 

 

 

dof