Beretningen generalforsamlingen den 26.03.2019

Beretning generalforsamling for året 2018, afholdt den 26.03.2019 på MarselisborgCentret:

Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder, herudover mødes formand og skoleleder ca. hver 3. uge, på vores kontor her på MC.

På MarselisborgCentret og Lokalcenter Møllestien har vi haft vores undervisning i varmt vand. Holdene er sat sådan sammen, at der er 2 underviserer til 2 hold, der bliver undervist samtidig. Dvs., at vi har haft 25 tider i vandet, hvilket svarer til 50 hold sammenlagt pr. uge. 

Holdene på MC har været optaget hvorimod der har været ledige pladser på Lokalcenter Møllestien.

I foråret 2018 havde vi undervisning i Mediyoga. Det var rigtig godt og deltagerne var glade både for undervisning og underviser. Desværre kunne hun pga. kursus ikke undervise i efteråret. Vi håber at kunne få holdet op at stå igen i efteråret 2019.

På MC afholdtes International Hjerneuge. I år har vi deltaget med Sund Præsentation v. Storm Steensgaard, et fantastisk oplæg, hvor vi desværre kun var 18 deltagere. En af årsagerne hertil var, at det var det sidste arrangement på dagen, og at det først sluttede kl. 22.00. Selvom det var sidst på dagen var han en fantastisk formidler af sit budskab, og man kunne virkelig mærke, at han brændte for det

Vi har nogle gode, aktive og dygtige undervisere. Vi afholder hvert år undervisermøde, hvor der bliver udvekslet erfaringer ligesom vi får informationer om, hvilke nye undervisermaterialer, de ønsker sig.
Hvert andet år skal vore undervisere bestå en livredderprøve. De undervisere, der skulle have fornyet livredderprøven har fået taget denne.

Vi har gennem Dansk Oplysningsforbund deltaget i forskellige arrangementer:
Vi har været til både skoleledermøder, bestyrelsesnetværksmøder, kursusdage for bestyrelse, skoleleder og undervisere.
Herudover har vi været til medlemsmøde ml. Region Midt og Region Syd. Mødet fandt sted på Severin Kursuscenter. En fantastisk dag, med gode oplæg, og erfaringsudvekslinger.
Skoleleder er suppleant i DOF Region Midtjylland. Her har vi afholdt 4 møder, hvor vi drøfter relevante ting for skoler i Region Midt.

 Vi har afholdt 4 debatarrangementer:

1. Stå fast og gå glip v. Svend Brinkmann. Her deltog 120 personer i et spændende oplæg med en rigtig god debat.

2. Sund Præsentation med Storm Steensgaard.

3. Søvnen og dens indvirkning på kroppen med Mikael Rasmussen.

4. antiinflammatorisk levevis og -dage v/ Jerk Langer. Her var ca. 115 deltagere. Et spændende oplæg med en fantastisk debat efterfølgende.

Herudover har vi afholdt et foredrag:
Mit liv som Tyskertøs v. Birgitte Breuner. Er deltog 20 personer. Hvor vi hørte Birgitte fortælle om sit liv som tyskertøs

Vi har været rigtig glade for den opbakning, der har været til vore debatarrangementer i 2018, og håber at 2019 også bliver et godt år med mange deltagere til vores debatter, så husk at følge os på Facebook og vores hjemmeside.