Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes:
tirsdag, den 28. marts 2017 kl. 16.00
Marselisborg Centret, P. P. Ørums Gade 11, byg. 8, Aarhus C.

Dagsorden i henhold til vedtægter:
valg af dirigent valg af referent valg af 2 stemmetællere beretning fra bestyrelsen forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab fastsættelse af medlemskontingent behandling af indkomne forslag valg til bestyrelse valg af suppleanter valg af revisor og suppleant hertil eventuelt.

Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag til vedtægts ændringer fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder før generalforsamlingen.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem af foreningen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.