Deltagermøde

Der afholdes valgmøde for deltagerne
tirsdag, den 28. marts 2017,
Marselisborg Centret, P. P. Ørums Gade 11, byg. 8, Aarhus C.

Valgbar og stemmeberettiget er alle deltagere, der har betalt for tilskudsberettiget undervisning for den aktuelle sæson. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Der skal vælges en repræsentant. Deltagerrepræsentanten indtræder i bestyrelsen ved det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, og udtræder umiddelbart efter det følgende års valgmøde.

Tilmelding til deltagermødet skal foretages telefonisk på 29 21 80 92 eller mail: mail@mcok.dk.