Deltagermøde

Pga. af Corona restriktionerne er deltagermødet udsat, så der afholdes valgmøde for deltagerne

tirsdag, 01.06.2021 kl. 14.00
Marselisborg Centret, P. P. Ørums Gade 11, byg. 8, møderum 2, Aarhus C.

Valgbar og stemmeberettiget er alle deltagere, der har betalt for tilskudsberettiget undervisning for den aktuelle sæson.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Der kan vælges en repræsentant.
Deltagerrepræsentanten indtræder i bestyrelsen ved det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, og udtræder umiddelbart efter det følgende års valgmøde.

Tilmelding til deltagermødet skal foretages telefonisk på 29 21 80 92 eller mail: mail@mcok.dk.

dof