Bevægelseslære i varmt vand foråret 2021

varmtvand.jpg

Covid 19.

Du skal være opmærksom på følgende:

  • møde op i god tid, 15 minutter før tid, hvor en af underviserne vil komme ud i indgangen og tage imod jer.
  • have sit Coronapas og ID klart til tjek ved indgang til lokalet. Coronapasset skal være gyldig på det tidspunkt, hvor man træder ind i lokalet.
  • kontakte skoleleder på forhånd, hvis man ikke har Coronapas og har en legitim grund til at være fritaget. f.eks.
  • personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19 test, eller
  • personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test.
  • hvis ikke ovenstående er overholdt, skal vore undervisere afvise jer ved døren, da vi som aftenskole har et ansvar om, at reglerne bliver overholdt.
  • Til orientering kan jeg oplyse, at alle deltagere kan være på holdene, fordi vi opfylder kravet om, at der skal være 4m2 vandoverflade til hver deltager. Jeg skal derfor opfordre til, at I spreder jeg ud i bassinet, så hele bassinet bruges.

    Alle skal huske at bære værnemidler indtil man er inde i omklædningsrummet. Man skal spritte hænder af, når man går ind på MC.,  holde afstand og blive hjemme, hvis man får symptomer på COVID19. Endvidere skal man have værnemidler på, når man forlader omklædningsrummet igen.


Undervisningen varetages af fysioterapeuger ller psykomotoriske terapeuter, der jævnligt modtager videreuddannelse fra anerkendte profiler, ligesom de bruger hinanden til sparring. Underviserne har alle bestået livredderprøven.

Kursisterne lærer at udnytte vandets egenskaber i de forskellige øvelser. Vandets varme og opdrift virker smertelindrende og øger bevægelsesfriheden. Vandet kan også yde modstand i øvelserne, hvilket giver mulighed for at arbejde på flere niveauer. Kurserne foregår i 34 grader varmt vand.

Mht. undervisningstider på såvel Møllestien som MarselisborgCentret om ledige pladser, gældende priser, lukkedage samt reglement og kriterier for brug af bassin kan du finde disse på vores hjemmeside. Du er også velkommen til at kontakte os i vores kontortid.  

Vi har endvidere hold, der er specielt tilrettelagt for overvægtige kvinder, der samtidig har problemer i bevæggeapparatet.

Undervisningen er særlig tilrettelagt for deltagerne og der er max. 7 deltagere til hver underviser.

Reglement og kriterier for brug af bassinene fremgår af hjemmesiden.

Marselisborg Centret, P.P. Ørumsgade 11, byg, 8, århus C.
Foråret 2021.

start uge 01.2021
slut   uge 26.2021 

Undervisning:
Mandage:
Kl. 11.00 - 11.40
Kl. 11.40 - 12.20
Kl. 12.20 - 13.00
pris for sæsonen kr. 1.725,00
Pensionister/efterlønnere kr. 1.610,00
Udenbys deltagere kr. 1.725,00

Kl. 18.00 - 18.40
Kl. 18.40 - 19.20
Kl. 19.20 - 20.00
Holdet kl. 19.20 til 20.00 er for overvægtige kvinder med muskel og ledproblemer.
Århus Kommune yder ikke tilskud til nedsat deltagerbetaling til undervisning efter kl. 18.00.
Pris for sæsonen - alle deltagere kr. 1.725,00
Der er lukket 2. påskedag, den 05.04. og Anden pinsedag den 24.05.2021.

Onsdage:
Kl. 13.20 - 14.00
Kl. 14.00 - 14.40
Kl. 14.40 - 15.20
Kl. 15.20 - 16.00
Prisen for sæsonen er kr. 1.875,00
Pensionister/efterlønnere kr. 1.750,00
Udenbys deltagere kr. 1.875,00
Der er ingen lukke dage i foråret 2021

Torsdage:
kl. 19.50 - 20.30 -
Holdene er for overvægtige kvinder med muskel og ledproblemer.
Århus Kommune yder ikke tilskud til nedsat deltagerbetaling til undervisning efter kl. 18.00
Prisen for alle deltagere kr. 1.725,00
Der er lukket skærtorsdag, den 01.04. og Kristi Himmelfartsdag den 13.05.2021

Fredage:
kl. 11.10 - 11.50
kl. 11.50 - 12.30
kl. 12.30 - 13.10
kl. 13.10 - 13.50
kl. 13.50 - 14.30
kl. 14.30 - 15.10
kl. 15.10 - 15.50
Pris for sæsonen kr. 1.725,00
Pensionister/efterlønnere  kr. 1.610,00
Udenbys deltagere kr. 1.725,00
Der er lukket Langfredag, den 02.04. og Bededag den 30.04.2021

Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, Aarhus C.

Start uge 01.2021
slut uge 26.2021.

tirsdage:
kl. 20.00 - 20.45
kl. 20.45 - 21.30

onsdagen.
kl. 19.00 - 19.45
kl. 19.45 - 20.30

Pris for sæsonen kr. 1.075,00 for både tirsdag og onsdag aften.
Aarhus kommune yder ikke tilskud til nedsat deltagerbetaling til undervisning efter kl. 18.00

Der er lukket hele påskeugen dvs. fra den 29.03. til og med den 05. april.2021 

lørdage:
kl. 9.40 - 10.25
kl. 10.25 - 11.10
kl. 11.10 - 11.55

Pris for sæsonen kr. 1.025,00
Pensionister/efterlønnere kr. 910,00
udenbys deltagere kr. 1.025,00

Der er lukket hele påskeugen dvs. fra den 29.03. til og med den 05. april 2021.
samt lørdag den 01.05. og lørdag, 

.

dof